Steun ons

Donateur worden
Per dag komen er veel nieuwe honden en katten binnen, dat zijn ongeveer 900 dieren per jaar. Dat de opvang hiervan veel kost, zal u niet verbazen. De gemeentes Harderwijk, Ermelo, Nunspeet en Zeewolde betalen volgens de wettelijke norm, slechts de eerste twee weken van het verblijf en over het algemeen zitten de dieren veel langer bij ons. Deze kosten zijn geheel voor onze rekening. Gelukkig hebben we al veel trouwe donateurs, maar er moeten er nog veel meer bij!

Aarzel niet en meldt u aan als donateur, vanaf € 25,- per jaar. Meer mag natuurlijk ook. 

Vrijwilligers
Wij zijn altijd op zoek naar enthousiaste vrijwilligers!
Kijk voor meer informatie op deze pagina.

Giften
U wilt zich niet binden door lid te worden, maar u wilt ons dierenasiel wel een handje helpen? Maak uw gift dan over op ING bank NL82 INGB 0002641600. Vermeld daarbij 'gift' en - desgewenst - ook uw adresgegevens. Op die manier kunnen wij u van tijd tot tijd persoonlijk informeren over de besteding van de donaties.

GeefGratis
Online donatiemodule: Met deze vorm van donatie kunt u elk bedrag simpel overmaken via internet.
Klik hier en de rest spreekt voor zich!

 

Erfenissen/legaten
U kunt de dieren steunen door Dierenasiel de Ark op te nemen in uw testament en een deel van uw bezittingen aan ons over te maken. Of door ons een legaat toe te kennen. Beide zaken zullen via de notaris geregeld worden. Dierenasiel De Ark is aangemerkt als een 'algemeen nut beogende instelling'.

U kunt ook gebruik maken van de periodieke schenkingsregeling, die over een periode van vijf jaar wordt gespreid en eveneens in een notariële akte zal worden vastgelegd. Deze schenkingen zijn aftrekbaar van het belastbaar inkomen en dat geeft u de mogelijkheid ons een hoger bedrag te schenken.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de heer Frans Jansen e-mail anita@dierencentrumdeark.nl.